EMOCIJE

Emocije su vrlo suptilno, nježno i krhko područje ljudskoga razvoja, a mogu biti tako snažne. Djecu treba naučiti da su emocije dio njih, da ih ne treba skrivati ili potiskivati, nego da ih treba prihvaćati.

Dijete uči o emocijama iz iskustva. Mnoge emocije nikada ne vidi, no važno je da nauči da one postoje. Razne igre s karticama emocija ili lutke-emocije koje zorno prikazuju kako izgleda npr. bijes, tuga, strah, radost, bol …, olakšat će mu učenje o emocijama. Važno je dijete voditi kroz takve igre, kako bi naučilo prepoznati neku emociju ili razlog njezinog nastajanja. O emocijama se uči i kroz igre koje promiču toleranciju i prijateljstvo, igre koje naglašavaju kako se neke stresne situacije mogu rješavati bez nasilja ili bijesa. A kad je neko dijete tužno, lutka koja izrazom lica pokazuje radost, lako će ga utješiti, a vjerojatno će joj i povjeriti razloge svoje tuge ... 

 

 

  • Emocije