OD ZVUKA DO GLAZBE

Šššš, tap-tap, pljus … Slušajte! Koje zvukove čujete? Zažmirite! Čujete li šum vjetra, tapkanje kišnih kapi, koračanje po pločniku …? Možete li svojim tijelom prikazati zvuk? Možete li ga nacrtati?

Zvuk je svuda oko nas. Djeca obožavaju eksperimentirati sa zvukom i on je odlična poveznica svih percepcija i nešto što ne smijemo zanemariti u djetetovu razvoju. Udarajući po predmetima, zveckajući i šuškajući, osluškujući kako ga glazba violine vodi u maštu, a dječja pjesmica tjera na pjevanje i ples, dijete će lako dolaziti u kontakt sa samim sobom i svojom okolinom. Potaknite djecu da istražuju zvuk, odglume ga, nacrtaju ili izraze vlastitim glasom, naučite ih da slušaju glazbu u opuštenom ozračju koje će razbuktati njihovu maštu. Upoznajte ih s glazbalima i osvijestite ih kako su zvuk, glas i glazba sastavni dio svijeta i važna razvojna spona prema kreativnosti te ravnoteži duha i tijela.

 

 

  • Od zvuka do glazbe