KORAK PREMA ŠKOLI

Predškolci u vrtićima uskoro će napraviti jedan veliki korak prema školi. Pripreme su već započele!

Znajući važnost kvalitetne pripreme za školu, izdvojili smo za vas didaktiku za poticanje matematičkih, logičkih i spoznajnih vještina te vještina pretpisanja i pretčitanja. Prije škole važno je naučiti surađivati i dijeliti, što će djeca usvojiti igrajući se u skupinama u kojima svaki član ima određenu ulogu. Naučit će komunicirati, dogovoriti se, prepustiti vodstvo drugome i shvatiti da u grupnom radu nema natjecanja. Važno je i naučiti samostalno rješavati zadatke. Uz logičke i matematičke zadatke, kao što su naši Logički nizovi, Tangrami, igre Panoramix..., naučit će kroz vlastite pokušaje i pogreške dolaziti do rješenja. Govor i jezik razvijaju se kroz komunikaciju, a za to služe igre koje potiču opisivanje, pričanje i uočavanje uzročno-posljedičnih veza. Ciljanu pripremu za školu potrebno je provoditi stručno, a taj proces bit će vam olakšan posegnete li za mnoštvom poticajne didaktike u IDA DIDACTI.

 

 

  • Korak prema školi